ارتباط عمودی دروس علوم پنج پایه

 

 

 

 

 

 

 

این طرح مربوط به ارتباط عمودی دروس علوم پنج پایه ابتدایی می باشد

 

تهیه و تنظیم

 

 

:

مجتبی سوری

 

 

(ره) ملوسان

شهرستان نهاوند

 

 

 

 

در کلاس اول دروس و مباحث آن با توجه به اطلاعات شخصی دانش آموز از محیط اطراف و با استفاده از دانسته های آموزگار مربوطه تکمیل می گردد و زمینه ی لازم برای یادگیری مطالب در پایه های بالاتر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

پایه ی اول

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

: 1- خاک 2-سنگ 3-

آب

 

: 1- ما و اطراف ما 2- سالم و قوی شوید 3- جانوران 4-

گیاهان

 

: 1- گرما 2- حرکت 3- آهنربا

پایه ی دوم

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

 

: 1- هوا 2- هوا تغییر می کند 3-

زمین تغییر می کند

 

: 1- گل میوه و دانه 2- محل زندگی جانوران و گیاهان 3-

پوشش بدن جانوران

 

:

رشد بدن

 

: 1- ماده چیست(1) 2-ماده چیست (2) 3- نیرو 4- نور 5- صدا

پایه ی سوم

 

 

علوم زمین

 

 

 

: 1- آب در روی زمین 2- دریاها علوم زیستی : 1- نیازهای جانوارن 2- جانوران مهره دار 3-

گوناگونی گیاهان

 

: 1- اندام حرکتی2- دستگاه گوارش3- غذای سالمعلوم فیزیکی: 1- گرما و مواد(1) 2-گرما و مواد(2) 3- انرژی چیست 4- منابع انرژی

پایه ی چهارم

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

: 1- سنگ ها 2-

زمین و همسایه های آن

 

: 1- ساختمان بدن موجودات زنده 2- غذاسازان بزرگ 3- گیاهان موجودات پرارزش 4-

جانوران مهره دار

 

: 1-

/ 0 نظر / 462 بازدید